Hvorfor yellowcare?

Vi er det friske, men trygge pust på pleje- og omsorgsområdet. Den gule farve repræsenterer lys, varme og omsorg, samtidig med at den skiller sig ud. Præcis som vi gør. Farven inspirerer os med at finde nye måder at gøre tingene på og med at tænke omsorg i nye, smartere baner til gavn for borgeren, plejepersonalet og de pårørende.